ExcavatorExcavators

BulldozerROLLERS

CONSTRUCTION MACHINE

XE LU RUNG SAKAI SV510D

CONSTRUCTION MACHINE

SAKAI ROLLER SV510D

CONSTRUCTION MACHINE

XE LU AMMANN

CONSTRUCTION MACHINE

XE LU HAMM 3410

CONSTRUCTION MACHINE

XE ỦI KOMATSU 135

CONSTRUCTION MACHINE

XE ỦI KOMATSU D61PX-15

Roller

ỦI D58-1

SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Vui Vĩnh Phúc cung cấp các dịch vụ và sản phẩm chất lượng,
uy tín hàng đầu trong khu vực và trong lĩnh vực máy – thiết bị công trình.