Văn Phòng Vui Vĩnh Phúc

Cây xăng Đồng Văn,Xã Đồng Văn, H. Yên Lạc, T. Vĩnh Phúc.